Project - Oratorium ''Ruth''

Vanaf dinsdag 11 april werd er iedere dinsdagavond gerepeteerd om het Oratorium van Ruth in te studeren. 

De uitvoering was op zaterdagavond 17 juni 2023.

Het oratorium Ruth...

werd gecomponeerd in opdracht van het Christelijk Regionaal koor Voices o.l.v. Jan Quintus Zwart ter gelegenheid van hun 1e lustrum in 2006.

Het werk bestaat uit 30 delen. Er zijn 15 koordelen, 3 instrumentale delen en 12 tekstdelen die door een spreker gelezen kunnen worden.

Het werk is geschreven voor vierstemmig gemengd koor (SATB) en voorzien van orgel- en pianobegeleiding alsmede fluitpartijen.