Oratorium ‘De Schepping’

Dit voorjaar...

zal het koor Shyr weer van start gaan met een nieuw project. Vanaf 19 maart wordt het oratorium ‘De Schepping’ van Johan Bredewout ingestudeerd.

De prachtige inspirerende teksten voor dit werk zijn geschreven door Hans de Ruiter. Johan Bredewout voorzag deze teksten van mooie, aansprekende muziek, waarin de teksten zeer beeldend zijn getoonzet.

‘De Schepping’ volgt het verhaal uit Genesis op de voet en eindigt met de zevende dag, de sabbat, die vooruit wijst naar de eeuwige sabbat die God voor Zijn schepping heeft bereid.

De psalmdichters uit het Oude Testament werden ook geïnspireerd door de pracht van de schepping waarin zij de machtige hand van God herkenden. Zo zal men, de scheppingsdagen volgend, in dit oratorium ook veel woorden tegenkomen die ontleend zijn aan de Psalmen, afgewisseld door enkele liederen met een overdenkend karakter. De boodschap van dit oratorium wil zijn: het is Gods woord dat spreekt met macht, alles heeft voortgebracht, maar ook bewaart voor Zijn heerlijke toekomst!

Het concert zal zijn op zaterdag 1 juni in de Hervormde kerk te Beesd.


Over Shyr

Shyr...

is een christelijk koor in de regio West-Betuwe. 

Het koor is opgericht omdat er al langere tijd behoefte bestaat aan een christelijk koor in deze regio. Het koor is niet gebonden aan een kerkgenootschap. 

Wist u dat...? 

Shyr (uitspraak: sjier) een woord is uit de Hebreeuwse taal. Het betekent gezang of lied. En als werkwoord betekent het zingen, bezingen, toezingen, loven, musiceren. In het Oude Testament heeft ‘shyr’/zingen - naast een algemeen gebruik - een bijzondere functie en betekenis met betrekking tot de lofprijzing en dienst van de Heere God. Hierbij gaat het vooral om gebruik van muziek en zang tot eer en grootmaking van God.

De naam... 

Shyr is niet zomaar gekozen. Het koor wil met zang en muziek de naam van God prijzen en grootmaken.


Projectkoor

Regiokoor Shyr is opgezet als projectkoor. Dit houdt in dat er een tiental geplande repetitieavonden zijn met als afsluiting een concert.
Als koorlid wordt van je verwacht dat je bij zo veel mogelijk repetities aanwezig bent, je mag er maximaal 2 missen. Ook wordt er van je verwacht dat je thuis de muziek oefent. Via de inlogpagina kan je bij muziekbestanden komen die voor elke partij zijn gemaakt.
Ruim voor de eerste repetitie van elk project moet je je inschrijven als koorlid. Als de contributie is overgemaakt, is je inschrijving compleet.


Nieuws

Lees hier de laatste nieuwtjes omtrent het koor.

Shyr gestart met kerstproject

Concert oratorium Ruth

Laatste repetitie van dit project