Succesvolle Meet & Greet avond

Geslaagde meet & greet...

Dinsdagavond 28 maart was er een heel geslaagde meet & greet. Er waren ruim 20
aanmeldingen via de mail en een paar mondelinge toezeggingen.
Uiteindelijk kwamen er rond de 40 mannen en vrouwen die nieuwsgierig en enthousiast waren naar de eventuele opstart van het koor.

 

Na het uitleggen van de plannen rond het koor, startten we met het oefenen van een stuk uit het Oratorium van Ruth.
Iedereen, inclusief de dirigent, werd verrast door het niveau waarmee het stuk werd
opgepakt. Het klonk ook al heel goed.

 

Al met al een zeer geslaagde avond. En het belangrijkste is dat er genoeg animo en kwaliteit is om verder te gaan met het koor Shyr.